Ustanovitelj muzeja - J.N. Sadnikar

 


Muzejska zbirka

Josip Nikolaj Sadnikar je pričel zbirati stare predmete že v dijaških letih. Ob njegovi smrti leta 1952, po več kot šestih desetletjih zbirateljskega delovanja, je njegova zbirka štela že več kot 3000 muzealij in umetniških predmetov.

Pretežni del zbirke tvoriijo hladno srednjeveško orožje, razni sakralni predmeti, stari ključi in okovja za kmečke skrinje in vrata, stilno pohištvo, porcelan, barvasti in brušeni kozarci, posoda, dragocene slike in kipi ter druga umetniška dela, knjige, vezenine, avbe narodnih noš, ure, svetila, hišni izveski, panjske končnice, od arheoloških najdb pa okostje jamskega medveda.

Od leta 1964, ko je del zbirke prevzela občina, je v pritličju Sadnikarjeve hiše na Šutni 33 v Kamniku še vedno več kot 1500 eksponatov.