Za muzejsko zbirko je vrsto let skrbel
dr. Niko Sadnikar, ustanoviteljev sin